Εκπαίδευση

Οι άνθρωποι μίας επιχείρησης αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο για την πορεία και την εξέλιξή της. Με το ίδιο ενδιαφέρον που ένας επιχειρηματίας προστατεύει τον εξοπλισμό και τις υποδομές της επιχείρησής του θα πρέπει να φροντίζει και για την εκπαίδευση του προσωπικού του.

 

Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι της επιχείρησης σου να εξελίσσονται συνεχώς, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους και όλα εκείνα τα θετικά χαρακτηριστικά που άμεσα ή έμμεσα οδήγησαν στην επιτυχή πρόσληψή του.

 

Κάθε επιχειρηματίας είναι αναγκαίο να αντιληφθεί πως πίσω από κάθε άνθρωπο που εργάζεται στην επιχείρησή του, δεν κρύβεται μόνο μία επαγγελματική ιδιότητα αλλά πολλά παραπάνω. Κάθε εργαζόμενος αποτελεί έναν εκφραστή της εικόνας, της φιλοσοφίας και της κουλτούρας της επιχείρησης. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της επιχείρησης δεν αποτελεί έξοδο αλλά επένδυση.

 

Το σκεπτικό πολλών επιχειρήσεων του να μην εκπαιδεύουν το προσωπικό τους μήπως κάποια στιγμή αφήσουν την επιχείρηση, είναι μία επικίνδυνη προσέγγιση η οποία αναδεικνύει σημαντικά προβλήματα στο εσωτερικό της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύει πως ο ίδιος ο επιχειρηματίας χρειάζεται να βελτιώσει τις ηγετικές του ικανότητας. Για παράδειγμα, όταν ένας στρατηγός ξεκινάει για έναν πόλεμο, πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι στρατιώτες είναι έτοιμοι, ικανοί και δυνατοί να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση. Κανένας στρατηγός δεν έχει δώσει ηθελημένα μάχη με έναν αδύνατο στρατό υπό το φόβο του να μην εναντιωθούν μαζί του οι στρατιώτες στο μέλλον.

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς σεμιναρίων αυτήν τη στιγμή.

 

Εκπαίδευση εργαζομένων: τι σημαίνει;

Η εκπαίδευση των εργαζομένων ορίζεται ως η παροχή προς τους εργαζόμενους συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή βοήθειας προκειμένου να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους και να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Αποτελεί μία συστηματικά σχεδιασμένη διαδικασία που έχει ως στόχο την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ατόμου και στην επίτευξη των στόχων και της στρατηγικής της επιχείρησης.

 

Πετυχημένη εκπαίδευση εργαζομένων

Προκειμένου να είναι πετυχημένη η εκπαίδευση των ανθρώπων της επιχείρησης θα πρέπει να καθοριστούν τα στάδια της. Αρχικά, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θέλει η επιχείρηση να κατακτηθούν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναγνωριστούν τα τωρινά επίπεδα γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα, η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η προετοιμασία της εκπαίδευσης είναι απαραίτητα στάδια για την επιτυχία της. Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος εκπαίδευσης θα χρειαστεί η επιχείρηση να προσδιορίσει τις ανάγκες της, να καθορίσει στόχους αλλά και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Ακόμα, σ’ αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να γίνει η σωστή επιλογή των εκπαιδευτών. Το τελευταίο στάδιο αυτής της διαδικασίας αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να αφορά την απόκτηση γενικών ή και ειδικών γνώσεων. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση μπορεί να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την απόκτηση ειδικών και εξειδικευμένων γνώσεων στο αντικείμενο εργασίας του κάθε ατόμου. Ακόμα, μπορούν να δημιουργηθούν και γενικές εκπαιδεύσεις, οι οποίες θα στοχεύουν στην ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων με στόχο τη βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασία. Μία τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να αφορά τη σωστή διαχείριση του χρόνου των εργαζομένων. Ακόμα, μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί και η εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων, οι οποίοι προκειμένου να ξεκινήσουν την εργασία τους θα πρέπει να εκπαιδευτούν σχετικά με το προϊόν/ υπηρεσία της επιχείρησης, τους τρόπους λειτουργίας της, τις αρμοδιότητές τους κλπ.

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι προκειμένου να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί η επιχείρηση χρειάζεται ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Ανθρώπους, δηλαδή, οι οποίοι έχουν τις γνώσεις αλλά και τους τρόπους ώστε να προωθήσουν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες ή προϊόντα της επιχείρησης. Ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την εσωτερική ισορροπία και αυτοέλεγχο να δώσουν τον καλύτερό τους ευατό για την επιχείρηση. Επένδυσε στο προσωπικό σου χωρίς να σκέφτεσαι αν αύριο θα βρεθούν απέναντί σου, εργαζόμενοι σε κάποιον ανταγωνιστή. Είναι στο χέρι σου να παραμείνουν στην επιχείρηση και από κοινού να αναπτυχθείτε, πετυχαίνοντας τους στόχους που θα θέσετε μαζί!

 

Θες να μάθεις περισσότερα;