Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα εταιρείας

Το οργανόγραμμα μίας επιχείρησης αποτελεί το βασικότερο δομικό της εργαλείο και είναι ταυτόσημο με την έννοια της οργάνωσης. Με απλά λόγια, το οργανόγραμμα τακτοποιεί ορίζοντας τη σειρά και την κατεύθυνση προς τελικούς στόχους εξυπηρετώντας όραμα και σκοπούς, τους κλάδους, τα τμήματα, τις ενέργειες μίας επιχείρησης. Ένα οργανόγραμμα βοηθά μια επιχείρηση να παράγει πλούτο. Βοηθά τους ανθρώπους της να ξέρουν τι θα κάνουν, πότε και πως θα το κάνουν, να ξέρουν επίσης σε ποιον θα απευθυνθούν, πότε και γιατί. Καθορίζει μεγέθη, παραγωγές, διασφαλίζει τον έλεγχο και την ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

 

Για να είναι ένα οργανόγραμμα λειτουργικό ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου της επιχείρησης, θα πρέπει να χωρίζεται σε επτά ξεχωριστούς κλάδους, οι οποίοι και απαρτίζουν τις αναγκαίες λειτουργίες της επιχείρησης. Αυτοί οι κλάδοι οδηγούν και συμβάλλουν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, στην παραγωγή του τελικού προϊόντος, στην παράδοσή του στο κατάλληλο κοινό, στην προώθησή του και εν τέλει στη συνολική ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού που την ορίζει ως οντότητα στο χώρο και στο χρόνο. Προκειμένου να είναι λειτουργική η επιχείρησή, το οργανόγραμμα θα πρέπει να αξιοποιείτε πλήρως, δηλαδή να επιτελούνται και να καλύπτονται και οι 7 κλάδοι που το αποτελούν, και να μην αποτελεί ένα διάγραμμα το οποίο διακοσμεί τον τοίχο. Εναλλακτικά, οι συνολικοί κόποι και προσπάθειες της επιχείρησης θα βρεθούν σε τέλμα καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία και εκτέλεσή του.

 

Η ακριβής αποτύπωση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, δηλαδή ο σωστός σχεδιασμός του λειτουργικού οργανογράμματός της, είναι αναγκαία καθώς απεικονίζει την πλήρη εικόνα της επιχείρησης, όπως ακριβώς απεικονίζει μία φωτογραφία ένα όμορφο τοπίο, στο οποίο όχι μόνο τα χρώματα αλλά και τα στοιχεία που το απαρτίζουν, όπως για παράδειγμα δέντρα, σπίτια, ζώα, άνθρωποι, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία και συνάδουν στην δημιουργία ενός προϋπολογισμένου αποτελέσματος.

 

Ξέρεις πως θα δημιουργήσεις ένα λειτουργικό οργανόγραμμα; Γνωρίζεις τον κατάλληλο τύπο οργανογράμματος για την επιχείρησή σου;

Επόμενο Σεμινάριο

Δεν υπάρχουν προσεχείς σεμιναρίων αυτήν τη στιγμή.

 

Τύποι οργανογράμματος

Υπάρχουν 3 τύποι οργανογράματος, τα πυραμίδοειδή, τα οργανογράμματα με μορφή αντιστραμμένου δέντρου και τα κυκλικά. Η δομή των πυραμιδοειδών οργανογραμμάτων είναι κατακόρυφη. Ο γενικός διευθυντής, δηλαδή, έχει άμεση επαφή και εξουσία προς τα ανώτερα στελέχη και κατ’ επέκταση η κάθε απόφαση και κάθε εντολή μεταβιβάζεται προς το κάτω μέρος της πυραμίδας στο οποίο βρίσκονται οι υφιστάμενοι και τα κατώτερα στελέχη. Τα οργανογράμματα με μορφή αντιστραμμένου δέντρου ξεκινούν από πάνω προς τα κάτω, απεικονίζοντας το κάθε τμήμα της επιχείρησης και τα υποτμήματα αυτών αναλυτικά. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο οργανόγραμμα δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία όλων των τμημάτων μεταξύ τους. Ακόμα, το κάθε τμήμα έχει διαφορετικό υπεύθυνο και συνεπώς, διαφορετική εξουσία. Τέλος, στο κυκλικό οργανόγραμμα ο γενικός διευθυντής βρίσκεται στο κέντρο του και γύρω του βρίσκονται τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη με οποία έχει άμεση επαφή.

 

Από τα παραπάνω είναι σαφής ότι κάθε τύπος οργανογράμματος έχει δημιουργηθεί με διαφορετική φιλοσοφία καθώς εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες και διαφορετικές ανάγκες. Κάθε τύπος οργανογράμματος αφορά επιχειρησιακή ικανότητα και διαφορετική επιχειρηματική κουλτούρα και λογική. Δεν υπάρχει κάλος και κακός τύπος αλλά ο τύπος που φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

 

Θες να μάθεις περισσότερα;